زبان آموزان

علمي، آموزشي، اجتماعي، ورزشي

برنامه عملياتي

برنامه عملياتي سرگروه زبان انگليسي

In the name of GOD
برنامه عملیاتی سرگروه آموزشی درس زبان انگلیسی 
الف:ارزشیابی از کیفیت آموزشی
1) بررسی سوالات امتحانی خرداد ماه 8۹ و امتحانات نوبت اول سال 89-90بهمن ماه  
2) بازدید از کلاس درس همکاران در بخش های مختلف و رفع نواقص موجود در کلاس و آموزشگاه در حدتوان گروه زبان در طول سال  
3) بازدید از چگونگی استفاده از دفاتر کلاسی و چگونگی ثبت لیست نمرات همکاران طول سال
4)نظارت بر تدریس معلمان از طریق حضور مستمر در مدارس طول سال 
5)برگزاری کلاس های بررسی سوالات سنوات قبل  
6)تهیه نرم افزارهای آموزشی جهت استفاده ی دبیران  
8) -تهیه نمونه سئوال و ایجاد بانک سئوال اسفند ماه
ب)خلاقیت و نوآوری آموزشی
1)تشکیل نمایشگاه از فعالیت های خلاقانه دانش آموزان در صورت امکان اسفندماه
2)ایجاد محیط مجازی جهت تقویت speaking و listening دانش آموزان در وبلاگ گروه آموزشي زبان  
4)برگزاری نمایشگاه در سطح مدارس طول سال
ج) نقد و بررسی و تحلیل محتوا
1 – بودجه بندی کتب درسی دوره راهنمایی به همراه بارم بندی و ارسال به مدارس.  
2) ارائه پیشنهادات و راه کارها به همکاران جهت بهبود کیفیت آموزشي  
3) تحلیل برنامه درسی مدارس و تعیین ساعات تخصصی و غیر تخصصی دبیران طول سال
4)نقد و بررسی کتب درسی و ارسال انتقادات و پیشنهادات به دفترتالیف 5)تجزیه و تحلیل اوراق امتحانی سنوات قبل  
7)بررسی و تجزیه تحلیل فعالیت های آموزشی و علمی به کمک سرگروه ها وهمکاران و شناختن نقاط قوت و ضعف در طول سال  
8)برگزاری جلسات هم اندیشی با مدیران مدارس و بررسی موانع و مشکلات یادگیری  
محمديوسف تخت دار – سرگروه زبان انگليسي مقطع راهنمايي منطقه دشتياري 

+ نوشته شده در  دوشنبه یازدهم بهمن ۱۳۸۹ساعت 16:1 PM  توسط Takht dar  |